Продуктът е добавен!

Офлайн Доставка

В случай, че в озвучавания обект няма интернет свързаност, вие може да закупите музикална програма, която ще Ви бъде предоставена на носител, под формата на готов програмен блок, с или без включени в него Ваши рекламни съобщения.

В случай, че ползвателят разполага с възможност за достъп до облачни услуги, тогава тези програмни блокове му се предоставят обмен и използване на облачните услуги.

По отношение на използваните в програмните блокове музикални записи услугата се предоставя с напълно уредени авторски и сродни права за публично изпълнение за периода на валидност на закупения пакет.

Пакети Бизнес Радио:

Актуални предложения за разработване и доставка на индивидуални музикални канали.