Продуктът е добавен!
  • 200.00 лв.400.00 лв.

    АУДИО ЗАПИСИ
    [цена: пакетна поръчка]

    Пакетът АУДИО ЗАПИСИ включва изработка на аудио записи за нуждите на IVR системи, фирмени телефонни централи и системи за гласово оповестяване. Услугата се заплаща на базата на дължината на текста (брой думи) в съобщенията.

    Параметри на пакетите:

    • Включват до 1000 думи;
    • Материалите се подават и произвеждат едновременно;
    • Обичайният срок за изработка не надхвърля три работни дни след съгласуване;
    • Работата в студио започва след съгласуване и удобрение на музика, текст и диктор.
  • рекламни съобщения
    20.00 лв.50.00 лв.

    РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ
    [цена: в пакет]

    Услугата РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ включва изработката на аудио рекламa, продуктови промоции, анонси за събития, посетителска информация и т.н., с музикална подложка с уредени права. Максималната продължителност на всяко съобщение е 10 секунди.

    Параметри на пакетите:

    • Включват от 6 до 42 рекламни съобщения;
    • Рекламите се подават и произвеждат едновременно;
    • Обичаен срок за изработка – три работни дни;
    • Работата в студио започва след одобрение на музика, текст и диктор.