Блог Публикация

МУЗИКАТА – определящите фактори за успешното й използване за озвучаване

Blog 2
На базата на редица проучвания, музиката, която първоначално се е прилагала като опит да се създаде по приятна атмосфера за клиента в търговския обект, вече се е превърнала в мощно средство за маркетиране и продажби.

ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Различните проучвания в САЩ показват следните общи тенденции:

  • Нивото на музикалния фон влияе както върху времето на пазаруване, т.е. престоя на клиентите в магазина, така и върху реалното време, през което става пазаруването;
  • Използваният музикален жанр, също може да окаже влияние върху времето на престой в магазина по време на пазаруването;
  • Темпото на музиката директно може да се отрази върху времето за пазаруване, които прекарват клиентите в магазина;
  • Използваният музикален жанр директно може да повлияе върху решението за осъществяване на покупка в съответния магазин;
  • Музикалния фон има дълбок ефект върху възприемането на дадена марка или продукт.

ВЛИЯНИЕ НА МУЗИКАЛНИЯ ФОН ВЪРХУ ВРЕМЕТО ПРЕКАРВАНО В МАГАЗИНА ЗА ПАЗАРУВАНЕ И РЕАЛНОТО ВРЕМЕ ПРЕКАРВАНО В МАГАЗИН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКА

Установено е, че високото ниво на музиката в магазина има неблагоприятно влияние върху клиента, т.е . той прекарва по-малко време в магазина. Ако клиентът сметне, че фоновата музика в даден магазин е твърде високо, той ще прекара по-малко време в него.
Докато това важи за магазини, предлагащи нехранителни стоки, то интересен е резултатът от изследванията при магазините за хранителни стоки. Проведените статистически проучвания при този тип магазин сочат, че въпреки негативното влияние на високото ниво на звука върху клиентите и съкращаването времето им на престой в магазина, това не оказва влияние върху размера на покупките. Така, въпреки че клиентите прекарват по-малко време в магазина, добре подбраната музика може да доведе до ефективно увеличаване броя на клиентите за единица време, преминали през касите и да увеличи приходите от нарасналия оборот.

Друг важен резултат от тези изследвания е, че прекалено тихата музика също влияе неблагоприятно върху престоя на клиентите и обема на продажбите.

Оттук и важността на възможността нивото на звука да бъде контролирано за постигане на оптимални резултати.
Най-негативни са резултатите, когато в магазините въобще не звучи музика. Това задържа клиентите възможно най-малко в магазина и се отразява негативно на оборота.

ВЛИЯНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ МУЗИКАЛЕН ЖАНР ВЪРХУ ВРЕМЕТО ПРЕКАРВАНО ЗА ПАЗАРУВАНЕ В МАГАЗИНА

Изследванията сочат пряка връзка между избрания музикален жанр за озвучаване на магазина и времето прекарвано от клиентите в пазаруване. Например музикални записи попадащи в ‘топ 40’, използвани за озвучаване на магазини водят до съществено по – дълъг престой на клиенти под 25 годишна възраст. Аналогичен ефект за тази група от купувачи – под 25 години, играе и използването на т.н. ‘лесна за слушане’ музика, довеждайки до съществено нарастване времето за пазаруване и престой в магазина, в сравнение на реално нужното им време за това.
За съжаление не винаги това са най-платежоспособните клиенти за редица магазини и именно поради това е важно да бъде съобразена музиката в зависимост и музикалния вкус за съответната възрастова група на целевата група клиенти.

ТЕМПОТО НА МУЗИКАТА ПРЯКО ВЛИЯЕ ВЪРХУ ВРЕМЕТО ПРЕКАРВАНО В МАГАЗИНА

Експериментите , проведени през 80-те в два супермаркета ( Milliman , 1982 ) и ресторанти ( Milliman , 1986 ) са показали, че имат по бавно движение на потока от клиенти, когато се използва по-бавна музика за фон. В тези случаи това е довело до по-високи продажби за супермаркетите, тъй като по-бавното движение на клиентите из магазина им дава повече време за разглеждане на стоките, които те искат да закупят, докато при заведенията резултатите зависят от типа на заведението – повишени приходи имат само за заведенията, които получават приходи от продажба на напитки, т.е. от баровете, но при ресторантите от типа fast food, бавната музика води до намаляване на приходите, тъй като при тях е важно една маса да бъде използвана от повече клиенти за даден период от време.

Проучванията показват, че класическата музика може да е особено ефективна за покачване на приходите от продажби, но само за някои специфични марки и продукти, за които това е подходящо.

МУЗИКАЛНИЯТ ЖАНР МОЖЕ ДА ВЛИЯЕ ВЪРХУ ИЗБОРА НА ПРОДУКТ ЗА ПОКУПКА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МАГАЗИН

Няколко изследвания са показали връзка между използвания музикален жанр и решенията за покупка . Едно проучване, проведено през 1990 показват, че в магазин за вино, в който звучи класическа музика, се наблюдава увеличение в общите приходи от продажби на клиенти в сравнение с периодите, когато е звучала поп музика. Интересното е, че жанрът музика в този случай не се отразява на времето на престой в магазина или обема на продажбите, но се отразява върху избора на клиента, като води до избор на клиентите да купуват по-скъпо вино, при озвучаване с класическа музика.

МУЗИКАТА ИМА СИЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА БРАНДА И ПРОДУКТА

Не е изненадващо това, което показват проучванията, а именно че хората са по-склонни да търсят продукти, рекламирани с подходящата музика, която им е допаднала в сравнение с такива, рекламирани с музика, която не име харесала или, които въобще не са рекламирани с музикален съпровод.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.