Онлайн Доставка

Маркет Радио предоставя посредством оторизиран, с име и парола, достъп през интернет на пакети от музикални програми за озвучаване за Вашите търговски обекти.

ТОКСИТИ ГРУП ООД гарантира, че използваните музикални записи в тези програми са с изцяло уредени авторски и сродни права за публично изпълнение в търговски обекти.

За озвучаване на вашите обекти, не необходим допълнителен хардуер или софтуер, а е достатъчен стандартен компютър, който същевременно може да се използва и за други цели.

От изхода на звуковата карта на компютъра аудиосигнала се подава към стандартна озвучителна система, чиято мощност се определя в зависимост от обема и площта на обекта.

Всеки ползвател получава подробна инструкция за процедурата за достъп до закупената музикална програма, в която се описва начина на въвеждане на предоставените му име и парола.

Достъпът до закупените музикални пакети е денонощен, а самите програми се обновяват ежедневно.


Увеличи фигура 1.

При озвучаване с музикалните програми на Маркет радио няма специални изисквания за скоростта на обмен с интернет, тъй като обмена за всеки един обект не надхвърла 128Kbps.

При озвучаване с музикалните програми на Маркет радио се изисква стабилна и непрекъсната интернет свързаност, тъй като при отпадане на тази свързаност, ще настъпи прекъсване на подаването на сигнала към обекта.

След възстановяване на интернет свързаността се изисква повторно влизане с потребителското име и парола за да се възстанови озвучаването на обекта.

Ако Вашата интернет свързаност не е стабилна или с по- малък капацитет, можете да се възползвате от предлагания от нас модел на хибридна доставка чрез IP audio/video декодер.

При наличие на вътрешна (intranet) свързаност във Вашата търговска верига, музикалната програма на Маркет радио може да бъде доставена чрез VPN тунел, до една точка за разпространение във Вашата вътрешна мрежа.

В този случай, изискванията за свързаност от 128Kbps или 16kb в секунда се отнасят само по отношение на входната точка към Вашата intranet мрежа.

Увеличи фигура 2.

Пакети Бизнес Радио:

Актуални предложения за разработване и доставка на индивидуални музикални канали.