Уреждане на права за публично изпълнение на музика

Публично изпълнение е използването на музика за озвучаване на търговски обекти и обществени места.

При озвучаване на търговски обекти, Законът за Авторското Право и Сродните му Права (ЗАПСП) изисква, предварително да бъдат уредени и заплатени авторските и сродни права върху музикалните произведения с техните създатели – автори, продуценти и изпълнители. Това са така наречените авторски и сродни права.

Предлаганите от МАРКЕТ РАДИО услуги включват използването на каталог от над няколко хиляди музикални заглавия. Те са със 100% уредени авторски и сродни права за публично изпълнение в търговски обекти.

Съдържанието на този каталог непрекъснато обновява и разширява.

Каталогът е регистриран в Министерство на Културата, съдържа български музикални произведения с гарантиран произход и е със 100% уредени авторски и сродни права за публично изпълнение.

Услугите на МАРКЕТ РАДИО предлагат специално създадени за използване в различните по вид търговски обекти музикални програми.

Правата за песните включени, включено в програмите на МАРКЕТ РАДИО са договорени от нас директно с правоносителите, при стриктно спазване на Чл. 58 от (ЗАПСП).

Закупувайки пакети с наши програми, Вие получавате висококачествена услуга, на атрактивна цена.

Тя е с напълно уредени музикални права и е специално създадена за озвучаване на Вашите обекти.

Ние поемаме всички претенции на трети лица по отношение на предоставените от нас музикални права, включени в програмите на МАРКЕТ РАДИО.