МАРКЕТ РАДИО

От началото на 2015 година, МАРКЕТ РАДИО предлага разнообразни продуктови пакети със 100% уредени авторски и сродни права за публично изпълнение в търговски обекти.

Специално разработени от нашите експерти програми са с разнообразно жанрово съдържание, динамика и темпо на използваните музикални записи. Те отговарят на специфичните изисквания за озвучаване при различните типове търговски обекти.

От края на 2016, Маркет Радио доразви предлаганите пакети за озвучаване. В новите пакети фокусът е озвучаване с музика по избор. Так нашите пакети станаха два вида:
 

Пакети тип [Каталог: ТОКСИТИ]

Озвучаването е с музикалните програми на Маркет Радио. В тях ние сме подбрали специален музикален каталог, който е подходящ за този вид обекти. Разполагате с до пет тематични канала, от които можете да избирате в зависимост от спецификата на обекта ви.
 
Музиката в програмите е с уредени авторски и сродни права за публично изпълнение. Ние сме договорили всички музикални права за тези музикални произведения директно с всеки един от правоносителите. Повече по темата можете да прочетете тук.
 

Пакети тип [Каталог: СВЕТОВЕН]

Озвучаването е с всякаква музика по Ваш избор. При използване на тези пакети, Вие имате пълната свобода на избор върху мизиката, която използвате. Логично цените на тези пакети са значително по-високи.
 
Авторските и сродните права за публично изпълнение се заплащат според общите условия и тарифите на дружествата за колективно управление на права (ОКУП) – ПРОФОН и МУЗИКАУТОР. Повече по темата можете да прочетете тук.

Доставяне на услугата до клиента

В зависимост от техническите изисквания на клиента, ние предлагаме различни технологични решения за доставка на сигнала:

 

Озвучаване на Магазини и Молове:

Актуални пакети за озвучаване на търговски обекти с програмите на Маркет Радио.

Озвучаване на Ресторанти и Барове:

Актуални пакети за озвучаване на търговски обекти с програмите на Маркет Радио.