хотел клас а

45.51 лв.3,018.00 лв.

 • хотел клас а

ХОТЕЛИ КЛАС А
[примерна цена: на обект] [каталог:Световен]

Пакетът е предназначен за озвучаване на хотели, мотели, вилни и туристически селища, апартаментни и резидънс комплекси.

Пакетът е за озвучаване на хотели с музика – световен каталог.
Авторските и сродните права за публично изпълнение се уреждат и заплащат в съответствие с общите условия и тарифите на дружествата за колективно управление (ОКУП) – ПРОФОН и МУЗИКАУТОР.

След упълномощаване, ние ще ви помогнем да уредите правата си с ОКУП от ваше име и за ваша сметка. Така търговският ви обект може да бъде озвучаван с всякаква музика по ваш избор!

Примерната цена за един обект се изчислява въз основа на:
– Легла: брой легла в обекта според категоризацията;
– Категория: звезди (1 до 5) според категоризацията;
– Период на договор: годишнен (12 м.), сезонен (6 м.).

След като сте избрали легла, звезди и заявения период, през който ще ползвате услугата, натиснете ПОРЪЧАЙ.

ПРИМЕР:
Хотел три звезди със 150 легла и годишен договор за озвучаване

 1. Изберете легла => 150
 2. Изберете категория (звезди) => 3
 3. Изберете период за озвучаване => 12
 4. След като се появи крайна цена от 1038,00 лв., натиснете ПОРЪЧАЙ

Всички цени са без ДДС.

Изчистване
 • Описание
 • Параметри
 • Отзиви (0)
 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Пакетът е предназначен за озвучаване на хотели (Клас А) с музика – световен каталог.
Авторските и сродните права за публично изпълнение се заплащат според общите условия и тарифите на дружествата за колективно управление на права (ОКУП) – МУЗИКАУТОР и ПРОФОН. Повече информация можете да намерите на адрес musicpro.bg

След това, вашият обект може да бъде озвучаван със всякаква музика по ваш избор!

Пакетът е предназначен за следните видове обекти (Клас А): хотели, мотели, вилни и туристически селища, апартаментни и резидънс комплекси.
База за определяне на цената е броят легла, категоризацията и периодът за озвучаване – 6 месеца или 12 месеца.

Пакетът ХОТЕЛИ КЛАС А включва:

 • Неограничено използване на всякакъв вид музика по ваше желание;
 • Уредени авторски права чрез МУЗИКАУТОР;
 • Уредени сродни права чрез ПРОФОН;
 • Специални условия за продуктите на Маркет Радио;

 

Пакетът ХОТЕЛИ КЛАС А не включва:

 

ВАЖНО!:

 • Калкулираните цени в пакета са примерни и подлежат на корекция, при промяна в тарифите на ОКУП;
 • Актуални цени се изчисляват в съответствие с действащите тарифи на ОКУП и условията за тяхното прилагане, валидни в момента на вашата заявка. Повече информация можете да намерите тук.
 • Примерните цени са базови и в тях не са приспаднати възможните отстъпки на ОКУП, съгласно рамковите им споразумения с различни браншови организации;
 • Крайна цена (с всички включени отстъпки) се калкулира след предоставяне на точната бройка легла, удостоверение за категоризация и документи за валидно членство в браншови организации;
 • Крайната цена е дължима към ОКУП. Токсити Груп ООД начислява възнаграждение по сделката в размер до 5% като посредник.
 • Размерът на възнаграждението се определя от общия обем на сделката и това, дали клиентът използва други услуги на Токсити Груп ООД

Параметри

легла [бр.]

150, 200, 24, 300, 60

категория [*]

*, **, ***, ****, *****

период [мес.]

06, 12

Отзиви

Все още няма отзиви. Добавяне на отзив

Допълнителна информация:

 • Авторските права за публично изпълнение се заплащат според общите условия и тарифите на МУЗИКАУТОР (ОКУП);
 • Сродните права за публично изпълнение се заплащат според общите условия и тарифите на ПРОФОН (ОКУП);
 • Токсити Груп ООД се упълномощава от клиента, да бъде негов представител при сключване на съответните договори с ПРОФОН и МУЗИКАУТОР;

Договор и плащане:

 • За крайна цена (с всички отстъпки) се свържете с нас!
 • Крайната цена е дължима към ОКУП. Токсити Груп ООД начислява възнаграждение по сделката в размер на до 5% като посредник.
 • Размерът на възнаграждението се определя от общия обем на сделката и от това, дали клиентът използва другите услуги на Токсити Груп ООД
 • Всички плащания се извършват по банков път;
 • Всички цени са без ДДС;