Продуктът е добавен!
  • заведение
    341.75 лв.15,798.00 лв.

    ЗАВЕДЕНИЕ
    [примерна цена: Обект] [каталог:Световен]

    Пакетът е предназначен за озвучаване на барове, ресторанти, пицарии, кръчми, бирарии, павилиони, лавки, баничарници, хотелски заведения тип all inclusive, заведения за бързо хранене.

    Пакетът е за озвучаване на търговски обекти с музика – световен каталог.
    Авторските и сродните права за публично изпълнение се уреждат и заплащат в съответствие с общите условия и тарифите на дружествата за колективно управление (ОКУП) – ПРОФОН и МУЗИКАУТОР.

    След покупка, вашият обект може се озвучава със всякаква музика по ваш избор!

    Примерната цена за един обект се изчислява въз основа на:
    – Места: брой места в обекта според категоризацията;
    – Категория: звезди (1 до 5) според категоризацията;
    – Период на договор: годишнен (12 м.), сезонен (6 м.).

    След като сте избрали места, звезди и заявения период, през който ще ползвате услугата, натиснете ПОРЪЧАЙ.

    ПРИМЕР:
    Класически ресторант две звезди с до 100 места и годишен договор за озвучаване

    1. Изберете места => 100
    2. Изберете категория (звезди) => 2
    3. Изберете период за озвучаване => 12
    4. След като се появи крайна цена от 1653,00 лв., натиснете ПОРЪЧАЙ

    Всички цени са без ДДС.

  • кафене
    36.00 лв.140.00 лв.

    КАФЕНЕ И ЛАВКА
    [цена:Обект] [каталог:Токсити]

    Пакетът е предназначен за озвучаване на заведения без категоризация или павилиони, лавки, баничарници и други подобни с максимум 20 места, с музикалните програми на Маркет Радио.
    Музиката в програмите е с уредени авторски и сродни права за публично изпълнение.

    Изберете желания брой програми и периода, за който ще използвате услугата. След като го направите, ще се появи поле, в което трябва да въведете броя обекти (ако имате повече от един) и да натиснете ПОРЪЧАЙ.

    ПРИМЕР:
    Кафене с 15 места и озвучаване с 2 програма за 3 месеца

    1. Изберете брой програми за озвучаване -> 2
    2. Изберете период за озвучаване -> 3
    3. След като се появи крайна за периода от 37,00 лв., натиснете ПОРЪЧАЙ
    4. Ако имате повече от 1 обект, въведете общия им брой и натиснете ПОРЪЧАЙ

    Всички цени са без ДДС.