Вход за клиенти на Маркет Радио!
  • хотел клас а
    45.51 лв.3,018.00 лв.

    ХОТЕЛИ КЛАС А
    [примерна цена: на обект] [каталог:Световен]

    Пакетът е предназначен за озвучаване на хотели, мотели, вилни и туристически селища, апартаментни и резидънс комплекси.

    Пакетът е за озвучаване на хотели с музика – световен каталог.
    Авторските и сродните права за публично изпълнение се уреждат и заплащат в съответствие с общите условия и тарифите на дружествата за колективно управление (ОКУП) – ПРОФОН и МУЗИКАУТОР.

    След упълномощаване, ние ще ви помогнем да уредите правата си с ОКУП от ваше име и за ваша сметка. Така търговският ви обект може да бъде озвучаван с всякаква музика по ваш избор!

    Примерната цена за един обект се изчислява въз основа на:
    – Легла: брой легла в обекта според категоризацията;
    – Категория: звезди (1 до 5) според категоризацията;
    – Период на договор: годишнен (12 м.), сезонен (6 м.).

    След като сте избрали легла, звезди и заявения период, през който ще ползвате услугата, натиснете ПОРЪЧАЙ.

    ПРИМЕР:
    Хотел три звезди със 150 легла и годишен договор за озвучаване

    1. Изберете легла => 150
    2. Изберете категория (звезди) => 3
    3. Изберете период за озвучаване => 12
    4. След като се появи крайна цена от 1038,00 лв., натиснете ПОРЪЧАЙ

    Всички цени са без ДДС.

  • хотел клас Б
    43.60 лв.550.00 лв.

    ХОТЕЛИ КЛАС Б
    [примерна цена: на обект] [каталог:Световен]

    Пакетът е предназначен за озвучаване на семейни хотели, хостели, пансиони, къщи и стаи за гости, бунгала, къмпинги и хижи.

    Пакетът е за озвучаване на обекти с музика – световен каталог.
    След упълномощаване, ние ще ви помогнем да уредите авторските и сродните права за публично изпълнение с организациите за колективно управление (ОКУП) – ПРОФОН и МУЗИКАУТОР. Повече информация, на адрес musicpro.org.

    След това, вашият обект може се озвучава със всякаква музика по ваш избор!

    Примерната цена за един обект се изчислява въз основа на:
    – Легла: брой легла в обекта според категоризацията;
    – Категория: звезди (1 до 5) според категоризацията;
    – Период на договор: годишнен (12 м.), сезонен (6 м.).

    След като сте избрали легла, звезди и заявения период, през който ще ползвате услугата, натиснете ПОРЪЧАЙ.

    ПРИМЕР:
    Хотел две звезди с 25 легла и годишен договор за озвучаване

    1. Изберете легла => 25
    2. Изберете категория (звезди) => 2
    3. Изберете период за озвучаване => 12
    4. След като се появи крайна цена от 112,50 лв., натиснете ПОРЪЧАЙ

    Всички цени са без ДДС.